Standard Post with Image

YOLA Education tuyển Teaching Assistant Officer - Hạn nộp HS: 31/10/2019

Toàn thời gian
Incharge the class(es) at centers/ branches - Cover class in case of EA’s urgent absent. - Manage and arrange working shifts for EA. - Recruit EA for centers/ branches if needed. - Coach and ensure EA quality at centers/ branches - Receive and resolve requests and complaints under SCC/CC supports. - Admin tasks: EA’s payroll (Monthly) - Other tasks assigned by EA Trainer
Standard Post with Image

Pasal International JSC Tuyển TTS Kinh Doanh - Hạn Nộp Hồ Sơ: 31/10/2019

Thực Tập Sinh Toàn thời gian
Công việc - Đại diện thể hiện, duy trì và quảng bá hình ảnh cho công ty - Khai thác thị trường, lập kế hoạch kinh doanh - Tìm kiếm, chủ động liên hệ và tạo lập mối quan hệ tốt với phân khúc khách hàng ưu tiên - Tư vấn sản phẩm (phương pháp học Effortless English – giải pháp học tiếng Anh cho người Việt) và chăm sóc khách hàng - Hỗ trợ SE
Standard Post with Image

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam tuyển dụng Nhân Viên Quản Lý Đào Tạo - Hạn nộp hồ sơ 28/09/2019

Toàn thời gian Tin Tuyển Dụng
Mô tả công việc - Tổ chức và quản lý các lớp đào tạo nội bộ: lập danh sách giảng viên, học viên; truyền thông về khóa đào tạo; chuẩn bị logisitics và hỗ trợ giảng viên/học viên trong quá trình diễn ra lớp học,… - Nhập thông tin dữ liệu đào tạo vào hệ thống quản lý dữ liệu - Tư vấn và hỗ trợ đơn vị hoàn thiện đề xuất đào tạo và thủ tục tham gia các khóa đào tạo - Theo dõi, thực hiện các báo cáo SLA - Các yêu cầu khác của quản lý
Standard Post with Image

Công Ty TNHH Abodos tuyển dụng Chuyên viên kinh doanh - Hạn nộp hồ sơ 17/10/2019

Toàn thời gian Tin Tuyển Dụng
Mô tả công việc - Tư vấn về mô hình nghỉ dưỡng của LiV Resorts trong sự kiện tổ chức tại Công ty (không phải đi thị trường nhiều) - Chăm sóc khách hàng tiềm năng - Kết hợp với các bộ phận Truyền thông, Marketing thực hiện các kế hoạch quảng bá, giới thiệu dịch vụ