Standard Post with Image

I Can Read tuyển Teaching Assistant - Hạn nộp HS: 24/10/2019

Bán thời gian
Hỗ trợ giáo viên nước ngoài trong việc tổ chức các hoạt động trong lớp học, cho một nhóm học viên hoặc một kèm một Đảm bảo học viên tập trung và chú ý vào các hoạt động học tập trong lớp học Hỗ trợ việc củng cố nhận thức và phát triển các kỹ năng, cảm xúc của các bé học viên Hướng dẫn và quản lý quá trình học tập của học viên được phụ trách. Hỗ trợ việc chuẩn bị các tài liệu, công cụ học tập trong lớp học Hỗ trợ các hoạt động ngoài lớp học, sự kiện, tiệc sinh nhật ... Cập nhật quá trình học của bé cho các Nhân viên tư vấn, đặc biệt những bé vừa tham gia lớp học thử hoặc sau những buổi học đầu tiên Hỗ trợ việc đón các bé vào mỗi lớp và đưa trả các bé cho Phụ huynh sau giờ học
Standard Post with Image

Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Anh Ngữ GEMS tuyển Teaching Assistant - Hạn nộp HS: 10/10/2019

Bán thời gian
Là trợ giảng cho các lớp học Tiếng Anh với GV nước ngoài tại các trường TH, THCS trên địa bàn TP.HCM - Hỗ trợ GV nước ngoài trong việc ổn định lớp và bài học nếu cần. - Giải đáp thắc mắc hoặc dịch thuật cho học sinh khi cần thiết. - Báo cáo tình hình giáo viên và lớp học cho AC phụ trách.
Standard Post with Image

Institution Of American Education tuyển Teaching Assistant (iSMART HCM) - Hạn nộp HS: 18/10/2019

Bán thời gian
Discuss with teachers about the lesson and the expected outcomes of the lesson. Collaborate with teacher to set teams, classroom rules and scoring system. Join in teachers’ activities Assist teachers in giving instruction to students and ask them to follow. Support teachers in preparation task: cleaning the board, preparing chalks, markers. Digital Content and other equipment work. Direct/ Escort students from their classroom to the iSMART classroom. Ask students to bring iSMART textbook and their school things. Check students’ attendance. Translate teacher’s instruction (if the instruction is too long and complicated).
Standard Post with Image

AEG Việt Nam tuyển Teaching Assistant Teamleader - Hạn nộp HS: 31/10/2019

Bán thời gian
Provide training and coaching Teaching Assistant staff Teaching Assistant scheduling Observes and evaluate Teaching Assistant Tracks and records Teaching Assistant working hours Prepare Teaching Assistant monthly timesheet Manage Learning Center schedule, assign Teaching Assistant for Learning Center sections Support Academic team with teaching materials Checks and correct Student’s report Prepare teaching materials for class and center activities Prepare monthly teaching materials report Conduct Personal Test, Cambridge Exams, IELTS Mock Test and IELTS take away Help with school events, trips and activities Translate and support teacher/academic for parent meeting if any Performs other duties as assigned by line manager